Komunikační a prezentační dovednosti

Existují obecné rady a návody, jak si osvojit komunikační a prezentační dovednosti, ale to, co je nejzásadnějším faktorem, je naše vlastní individualita. Využít svých schopností a nesnažit se „být tím, kým nejsem“ je klíčem k úspěchu sebeprezentace.

Díky intenzivní zpětné vazbě a tréninku individuálních hlasových, dechových a výrazových prostředků se snadno docílí kultivovaného projevu.

Cíl: přiměřený a dynamický projev jak hlasový, tak gestický, sebejistota, případně práce s mikrofonem, práce s publikem, objevení vlastního charisma