Komunikační a prezentační dovednosti

Existují obecné rady a návody, jak si osvojit komunikační a prezentační dovednosti, ale to, co je nejzásadnějším faktorem, je naše vlastní individualita. Využít svých schopností a nesnažit se „být tím, kým nejsem“ je klíčem k úspěchu sebeprezentace.

Díky intenzivní zpětné vazbě a tréninku individuálních hlasových, dechových a výrazových prostředků se snadno docílí kultivovaného projevu.

Cíl: přiměřený a dynamický projev jak hlasový, tak gestický, sebejistota, případně práce s mikrofonem, práce s publikem, objevení vlastního charisma

Teambuilding

Hra – nápodoba – mimese je nejsilnějším nástrojem sdílení, které lidstvo od pradávna praktikuje. Při hraní jde o zábavu především. Cvičení jsou tak zábavná, že si ani nevšimnete, že se celý den učíte a rozvíjíte. (Jistě znáte TV pořady založené na improvizaci nebo deskové hry, u nichž je jedním z úkolů něco druhým předvádět.)

Cíl: Schopnost využít tyto principy a nástroje v praxi ve své práci

Pozitivně ovlivňuje osobnostní rozvoj, rozvoj týmů, kreativitu, inovaci a osobní spokojenost, prohlubování důvěry v týmu. Tým bude průběžně dostávat zpětnou vazbu a aktivity budou operativně upravovány, aby případné nedostatky např. v komunikaci byly odstraněny.

Kurz K3 – kreativita – komunikace – kooperace

Přednáška o kreativitě může obohatit naše vědomosti, my se ovšem vydáme cestou aplikované kreativity. Vhodně sestavená cvičení dokáží, že v každém z nás dřímá kreativní potenciál, o kterém jsme doteď nevěděli.

Nenásilnou a zábavnou formou budeme pracovat na zlepšení měkkých dovedností, jako je například komunikace, interakce, inovativní myšlení, spolupráce, aktivní přístup, hledání tvůrčích řešení.

Jak toho docílíme? Odhalíme tajemství principu „ano a…“, tedy přijetí a následné rozvíjení nabídky, který je klíčem k zájmu a otevřenosti. Nahlédneme do zákonitostí akce a reakce, asociativních řad, které překračují rámec logiky a pohybují se na poli divergentního myšlení. Kreativita nechybuje, plodí myšlení “outside the box”, ovšem ne “out of topic”.

Cíl: zlepšení pracovních výsledků, motivace, komunikačních dovedností, sebejistoty, komunikace na pracovišti a kreativního přístupu k zadaným úkolům.

Důležitou součástí je průběžná zpětná vazba v rámci jednotlivých cvičení.

Tento kurz nabízím ve dvou variantách:

  • Jednodenní intenzivní workshop (např. 9–17 hod.)
  • Dlouhodobý kurz 6x 1,5 hod