DJ-ing vnitřních partnerů: Dialogické jednání / Cyklus Úterního Kratochvílení

Termín: 20. a 27. 2. 2024
Čas: 18–20 hod.
Místo: Vilemína v Anežském klášteře ve spodním traktu kavárny Anežka
Adresa: Anežská 12, Praha 1 – Staré Město

DJ-ing vnitřních partnerů: Dialogické jednání

Ochutnávka původní české tvůrčí metody prof. Vyskočila z DAMU, kterou vám přiblíží herec Martin Němec. „Vycházet ze sebe“ a „přicházet k sobě“ i „jít do sebe“ hlasem, řečí, a zdůrazní, že jde jen o zkoušení, hledání, učení se a nalézání, tedy nikoli o předvádění nějakého umění. Posléze vyzve přítomné, kteří sedí na židlích vedle sebe v řadě čelem do prostoru jako diváci, aby někdo, kdo chce, šel „na plac“ a zkoušel to. To je v podstatě jediná instrukce „co dělat“. U většiny může být DJ-ing a bývá cestou sebeobjevování, sebepoznávání a sebepřijetí, u leckterých také cestou seberealizace. To dle předpokladů, nadání a zájmů.

Může být a bývá, jak už řečeno, vytvářením psychosomatické kondice pro tvořivou komunikaci.
Může být a bývá prožitím, poznáním a studiem principů dramatické hry.
Může být a bývá prožitím, poznáním a studiem nepředmětného herectví (hráčství, aktérství).
Může být a bývá, je-li jako takové poznáno a pochopeno, otevřenou a otevírající cestou, metodikou zkoušení, hledání i vnímání, všímání si a nalézání.

Martin Němec ve svých 20 letech se stal členem A-studia v pražském divadle Rubín. V letech 1990‒94 studoval na katedře Alternativního a loutkového divadla DAMU, kde se setkal s DJ-ingem. Od roku 2017 působí jako herec v Divadle pod Palmovkou. Má rád oči zavřené, stejně jako otevřené, ale nejradši má ten rozdíl.


Markéta M.

Kurz bych zhodnotila jako velmi povedený. Zpočátku jsem byla velmi natěšená, ale vůbec jsem nevěděla, co čekat. Nicméně byla jsem příjemně překvapena! Osobní přístup velmi milé a vtipné lektorky, která kurz uzpůsobila na míru účastníkům, byl úžasný. V malé skupince jsme se během lekcí seznámili a atmosféra, která panovala, byla velmi přátelská. Každá hodina byla jiná a vždy strašně rychle utekla. Tento kurz bych doporučila úplně všem! Stydlínům i nervákům. Zkrátka těm, co chtějí zahodit stud a začít si užívat krásu sebe sama a vlastního projevu!

Pavel M.

Kurz pro mě byl obrovským přínosem, a to v každém ohledu. Dozvěděl jsem se jak sedět, stát, dýchat a ač to pro někoho může znít triviálně, dle mého názoru to, jak působíme na své okolí (a prezentujeme se) je ve většině případů klíčové. V každé situaci si teď na své vystupování dávám pozor a cítím se sebejistější. Co bych chtěl především vyzdvihnout je komorní prostředí. Malý počet lidí umožňoval velmi osobní přístup a (dle mého názoru) byl příjemný pro všechny zúčastněné. Lektorka byla nesmírně empatická a dokázala přizpůsobit obsah Kurzu na míru účastníkům. Vím, že cílem zpětné vazby je pokud možno konstruktivní kritika, ale právě i díky posledně zmíněnému faktu se hledá těžko. V neposlední řadě bych pak rád zmínil, že Kurz mi, kromě odborných znalostí a dalších zajímavostí, také umožnil seznámení s úžasnými lidmi. Vřele doporučuji.

Eva G.

Splněný sen – v každém z nás se skrývá otázka, jaké to je stát na prknech, co znamenají svět. Kurzy i setkání s lektorkou přišlo ve správnou chvíli na mé životní cestě. Tolik nového, co jsem se dozvěděla nejen o herectví a zároveň i o sobě, mi velmi změnilo moje každodenní vnímání světa. Jsem velmi vděčná za kurzy a setkání. Vřele doporučuji.

Kateřina B.

Absolvování kurzu či workshopu pořádaného JustMonkeys a vedeného Vendulou Ježkovou-Kasalickou je jedna z nejlepších věcí, které pro sebe a svůj rozvoj můžete udělat. Vendulka je nejen erudovaná (a přitom pokorná), ale také velice vstřícná a empatická. Během chvilky si vás získá svou bezprostředností a přátelským přístupem a vytvoří prostředí, v němž se budete cítit příjemně, což vám umožní mnohem víc se otevřít vůči novým vlivům. V průběhu kurzu s vámi bude nejen pracovat na dosažení předem stanovených cílů v oblasti vašeho rozvoje (ať už hereckého, pracovního, komunikačního, nebo osobního), ale jakoby mimochodem vám otevře další dveře a nabídne další cesty, o nichž jste ani netušili, že je v sobě máte. Jednotlivé lekce má Vendulka předem perfektně připravené, dokáže však pružně reagovat na dynamiku kolektivu či konkrétní potřeby individuálního účastníka, tak aby byl dostupný časový prostor využit naplno a všichni odcházeli obohaceni. 
Já osobně docházím na kurz, který je primárně herecký, ale na spočítání oblastí, v nichž jsem u sebe za těch pár měsíců zaznamenala rozvoj, by mi nestačily ani prsty obou rukou. Hluboce Vendulku obdivuji a vážím si toho, že je součástí mého života.🧡

Týna B.

Workshop je jedním slovem pecka! Abych se mohla účastnit, překopala jsem celotýdenní harmonogram včetně pracovní doby, ale neměnila bych. Stálo to za to a jsem vděčná, že jsem se do něj před 8 měsíci přihlásila :-)Divadelní techniky a herecké scénky mě baví, ale nejvíc oceňuji, že díky tomuto kurzu jsem se naučila postupně překonávat vlastní hranice a s větší lehkostí improvizovat v běžném životě. Nedá se to absolutně srovnat s žádným kurzem nebo školením, které jsem doposud zažila. Hodně dělá pravidelnost a skvělé vedení Vendy, která dokáže vycítit potřebu každého z nás a reálně poradit, na čem má člověk zapracovat. Velké díky!

Adam K.

Kurz herectví pro mě měla původně být čtyřměsíční „zábava“. Momentálně absolvuji kurz pod vedením Vendy už rok a současně chodím do kurzu pro pokročilé. Vendin způsob vedení mě velmi nadchl, ať už jejím přátelským, empatickým i profesionálním způsobem „výuky“, ale také širokým rozhledem, kterým hodiny prokládá. Velmi citlivě pracuje s každým studentem a sleduje individuální potřeby. Za mě mohu říci, že mi výrazně pomohla zmapovat silné stránky v divadelní a herecké oblasti a pojmenovat i rozvíjet ty slabší. Velké plus je také přátelská a tvůrčí atmosféra, která kurzem prostupuje.

Pokud se chcete v nejen hereckém, ale také komunikačním, pohybovým a divadelním řemesle rozvinout a více poznat sebe, určitě Vendy DOPORUČUJI 🙂

Komunikační a prezentační dovednosti

Existují obecné rady a návody, jak si osvojit komunikační a prezentační dovednosti, ale to, co je nejzásadnějším faktorem, je naše vlastní individualita. Využít svých schopností a nesnažit se „být tím, kým nejsem“ je klíčem k úspěchu sebeprezentace.

Díky intenzivní zpětné vazbě a tréninku individuálních hlasových, dechových a výrazových prostředků se snadno docílí kultivovaného projevu.

Cíl: přiměřený a dynamický projev jak hlasový, tak gestický, sebejistota, případně práce s mikrofonem, práce s publikem, objevení vlastního charisma

Teambuilding

Hra – nápodoba – mimese je nejsilnějším nástrojem sdílení, které lidstvo od pradávna praktikuje. Při hraní jde o zábavu především. Cvičení jsou tak zábavná, že si ani nevšimnete, že se celý den učíte a rozvíjíte. (Jistě znáte TV pořady založené na improvizaci nebo deskové hry, u nichž je jedním z úkolů něco druhým předvádět.)

Cíl: Schopnost využít tyto principy a nástroje v praxi ve své práci

Pozitivně ovlivňuje osobnostní rozvoj, rozvoj týmů, kreativitu, inovaci a osobní spokojenost, prohlubování důvěry v týmu. Tým bude průběžně dostávat zpětnou vazbu a aktivity budou operativně upravovány, aby případné nedostatky např. v komunikaci byly odstraněny.