Psychohygiena pro studenty herectví

Vendula Ježková, Angelika Kartous Sbouli, Karolína Hýsková

Východiska projektu: V současnosti se, také vlivem covidu-19, v ČR setkáváme s masivním nárůstem psychických potíží dětí a dospívajících. Počet mladých lidí s depresemi, úzkostmi i dokonaných sebevražd, sebevražedných pokusů společně se sebepoškozováním, v této věkové kategorii extrémně narostl.[1] [2] Ve školách se s touto situací snaží vyrovnat různými způsoby, zajištění školního psychologa, realizací preventivních programů pro vznik duševních onemocnění.

Východiska projektu: V současnosti se, také vlivem covidu-19, v ČR setkáváme s masivním nárůstem psychických potíží dětí a dospívajících. Počet mladých lidí s depresemi, úzkostmi i dokonaných sebevražd, sebevražedných pokusů společně se sebepoškozováním, v této věkové kategorii extrémně narostl.[1] [2] Ve školách se s touto situací snaží vyrovnat různými způsoby, zajištění školního psychologa, realizací preventivních programů pro vznik duševních onemocnění.

Studium uměleckých oborů je pro dospívající psychosociálně náročné. V mnohých ohledech se liší od studia na běžné střední škole, i proto si prevence a péče o duševní zdraví umělců žádá přístup zohledňující tato specifika.

Cíl projektu: V reakci na aktuální situaci vznikl projekt Psychohygiena pro studenty herectví, který je konkrétně zacílen na potřeby preventivní péče o duševní bezpečí studentů uměleckých oborů.

Pilotní realizace projektu proběhla 5. 4. 2022 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Skupina deseti účastníků byla složena ze studentů herectví napříč ročníky (2. – 6. ročník). Absolvovali tříhodinový program, který se skládal ze tří bloků.

Výstup pro pedagogy: Po vyhodnocení evaluačních dotazníků a zpracování interní reflexe po realizaci je možné poskytnout zpětnou vazbu pedagogům. Případně formulovat doporučení jakými způsoby je dále možné pečovat o duševní zdraví a bezpečí studentů na základě zjištěného stavu.

Lektorky

Etická východiska: Dodržujeme zásady Etického kodexu psychoterapeutů[1]i když lektorky nejsou vzdělány jako psychoterapeutky, považují pro sebe tento dokument za závazný.

Mgr. Angelika Kartous Sbouli, DiS.

Vystudovala Pražskou konzervatoř, hudebně dramatický obor a následně jednooborovou psychologii (Mgr). Středem jejího zájmu je téma duševního zdraví člověka a jeho začlenění do vzdělávání. Působí jako školní psycholožka v MŠ a ZŠ Nebušice, jako herečka v divadelních a filmových projektech a lektorka dramatického kroužku. Absolvovala semináře Základy existenciální analýzy a Základy logoterapie a logodiagnostiky. V současnosti prochází základním kurzem krizové intervence (Remedium).

MgA. Vendula Ježková, Ph.D.

Věnuje se lektorování herecké propedeutiky, „kreativního hraní“ na Psychosomatické klinice Prahy 6 a spolupracuje na vzdělávacích projektech v institucích NPI ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. V roce 2016 obhájila na brněnské JAMU disertační práci „Herectví jako tvorba. Studie k ustavujícím složkám tvůrčí činnosti“. Vede divadelní platformu Just Monkeys.

BcA. Karolína Hýsková, DiS.

Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, hudebně dramatický obor a Kulturní dramaturgii se zaměřením na divadlo (BcA). 2014/2015 byla členkou Divadla Šumperk. Vede divadelní a pohybové díly. Založila taneční skupinu CaRolling. Moderovala divadelní týdeník na Tip rádiu. Zpívá v kapele Kompaktní risk. Od 2018 je v angažmá Divadla loutek v Ostravě. Od roku 2019 vede herecké kurzy na Ostravské univerzitě.


[1] https://czap.cz/Eticky-kodex


[1] https://www.nudz.cz/files/pdf/tz-opatruj-se.pdf

[2] https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-psychiatric-sciences/article/increase-in-prevalence-of-current-mental-disorders-in-the-context-of-covid19-analysis-of-repeated-nationwide-crosssectional-surveys/1FDE06C80D8CE44526CC016B565D79F5#fndtn-metrics