Herecký workshop / Cyklus Úterního Kratochvílení

Vstupné dobrovolné
Termíny: 23. a 30. 1. 2024
Čas: 18–20 hod.
Místo: Vilemína v Anežském klášteře ve spodním traktu kavárny Anežka
Adresa: Anežská 12, Praha 1 – Staré Město

Herecký workshop s anglicky mluvícím lektorem herectví Christopherem Adamsonem (UK). 

Nezáleží, jestli jste začátačeník*ce nebo pokročilý*á nebo si chcete jen vylepšit vystupování na veřejnosti, během setkání se budeme věnovat řadě hereckých cvičení, která jsou zábavná, pomohou vám k autentickému projevu, a to nejen na jevišti. Objevíte originální etudy, které Christopher nabyl při studiu herectví v UK v National Youth Music Theatre. 

Lekce budou probíhat v anglickém jazyce. Pokud budete chtít, můžete využít možnosti simultánního tlumočení a vyjadřovat se v češtině. 

Těšte se na vtipného a energického lektora, který svou hereckou dráhu zahájil v osmi letech a inspiraci našel v herecké skupině Stagecoach. Prošel hereckým vzděláním National Youth Music Theatre pokračoval ve studiu herectví na střední škole a divadelní vědy na vysoké škole. Christopher žije v Praze věnuje se divadelnímu, filmovému i televiznímu herectví. Vášnivě se věnuje klasickému divadlu s hlubokým psychologickým ponorem. 

Join an acting workshop with Christopher Adamson, an English-speaking acting lecturer from the UK. Whether you’re a beginner or an advanced actor, or just want to improve your public speaking skills, this session is for you. We will cover a range of fun acting exercises that will help you to express yourself authentically, not just on stage. Christopher will share original etudes that he acquired while studying acting in the UK at the National Youth Music Theatre. 

The classes will be conducted in English. However, if you prefer, you can take advantage of simultaneous interpretation and express yourself in your preferred language. 

You can expect a funny and energetic tutor who started his acting career at the age of eight and found inspiration in the acting group Stagecoach. He went through National Youth Music Theatre acting training and went on to study acting in high school and theatre studies in college. Christopher currently lives in Prague and is involved in theatre, film, and television acting. He is passionate about classical theatre with deep psychological immersion.

Hoř, ale nevyhoř / Cyklus Úterního Kratochvílení

Vstupné dobrovolné
Termín: 6. a 13. 2. 2024
Čas: 18–20 hod.
Místo: Vilemína v Anežském klášteře ve spodním traktu kavárny Anežka
Adresa: Anežská 12, Praha 1 – Staré Město

Hoř, ale nevyhoř: workshop zaměřený na sebepéči s bodyterapeutkou Hankou

“Každá lidská bytost je jedinečná ve svém určení, ve svých projevech a znacích. Vrůstáme do těla jako do příběhu.” 

Inspirativní lekce zaměřená porozumění sobě, jak včas zachytit tělesné vjemy a prožívání signalizující stres, zátěž, diskomfort a něco změnit, zpomalit. Hanka vám přiblíží některá bodyterapeutická cvičení, také pracuje s expresivními technikami (muziko_ arte_drama_taneční terapie), používá relaxaci a řízenou imaginaci, meditaci a mindfulness. Inspiruje se narativním a dialogickým přístupem.

Co je to to body…? Bodypsychoterapie patří do hlavního proudu psychoterapie. Opírá se o řadu vlastních výzkumů z mnoha oblastí humanistických a přírodních věd. Je holistická, člověka vnímá ve všech jeho vrstvách a zaměřuje se na jejich propojení. 

Hana Chalušová je psychoterapeutka, která absolvovala psychoterapeutický výcvik zaměřený na práci se skupinou (InStep), psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo (ČAPZT), psychoanalytické skupinové teorie (ČSPAP) a řadu dalších kurzů. Provozuje soukromou praxi Terapie na Tělo. Působí na Psychosomatické klinice v Praze 6, kde vedu bodypsychoterapeutické skupiny a také frakcionovaný stacionář pro dospívající.

DJ-ing vnitřních partnerů: Dialogické jednání / Cyklus Úterního Kratochvílení

Termín: 20. a 27. 2. 2024
Čas: 18–20 hod.
Místo: Vilemína v Anežském klášteře ve spodním traktu kavárny Anežka
Adresa: Anežská 12, Praha 1 – Staré Město

DJ-ing vnitřních partnerů: Dialogické jednání

Ochutnávka původní české tvůrčí metody prof. Vyskočila z DAMU, kterou vám přiblíží herec Martin Němec. „Vycházet ze sebe“ a „přicházet k sobě“ i „jít do sebe“ hlasem, řečí, a zdůrazní, že jde jen o zkoušení, hledání, učení se a nalézání, tedy nikoli o předvádění nějakého umění. Posléze vyzve přítomné, kteří sedí na židlích vedle sebe v řadě čelem do prostoru jako diváci, aby někdo, kdo chce, šel „na plac“ a zkoušel to. To je v podstatě jediná instrukce „co dělat“. U většiny může být DJ-ing a bývá cestou sebeobjevování, sebepoznávání a sebepřijetí, u leckterých také cestou seberealizace. To dle předpokladů, nadání a zájmů.

Může být a bývá, jak už řečeno, vytvářením psychosomatické kondice pro tvořivou komunikaci.
Může být a bývá prožitím, poznáním a studiem principů dramatické hry.
Může být a bývá prožitím, poznáním a studiem nepředmětného herectví (hráčství, aktérství).
Může být a bývá, je-li jako takové poznáno a pochopeno, otevřenou a otevírající cestou, metodikou zkoušení, hledání i vnímání, všímání si a nalézání.

Martin Němec ve svých 20 letech se stal členem A-studia v pražském divadle Rubín. V letech 1990‒94 studoval na katedře Alternativního a loutkového divadla DAMU, kde se setkal s DJ-ingem. Od roku 2017 působí jako herec v Divadle pod Palmovkou. Má rád oči zavřené, stejně jako otevřené, ale nejradši má ten rozdíl.