Hoř, ale nevyhoř / Cyklus Úterního Kratochvílení

Vstupné dobrovolné
Termín: 6. a 13. 2. 2024
Čas: 18–20 hod.
Místo: Vilemína v Anežském klášteře ve spodním traktu kavárny Anežka
Adresa: Anežská 12, Praha 1 – Staré Město

Hoř, ale nevyhoř: workshop zaměřený na sebepéči s bodyterapeutkou Hankou

“Každá lidská bytost je jedinečná ve svém určení, ve svých projevech a znacích. Vrůstáme do těla jako do příběhu.” 

Inspirativní lekce zaměřená porozumění sobě, jak včas zachytit tělesné vjemy a prožívání signalizující stres, zátěž, diskomfort a něco změnit, zpomalit. Hanka vám přiblíží některá bodyterapeutická cvičení, také pracuje s expresivními technikami (muziko_ arte_drama_taneční terapie), používá relaxaci a řízenou imaginaci, meditaci a mindfulness. Inspiruje se narativním a dialogickým přístupem.

Co je to to body…? Bodypsychoterapie patří do hlavního proudu psychoterapie. Opírá se o řadu vlastních výzkumů z mnoha oblastí humanistických a přírodních věd. Je holistická, člověka vnímá ve všech jeho vrstvách a zaměřuje se na jejich propojení. 

Hana Chalušová je psychoterapeutka, která absolvovala psychoterapeutický výcvik zaměřený na práci se skupinou (InStep), psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo (ČAPZT), psychoanalytické skupinové teorie (ČSPAP) a řadu dalších kurzů. Provozuje soukromou praxi Terapie na Tělo. Působí na Psychosomatické klinice v Praze 6, kde vedu bodypsychoterapeutické skupiny a také frakcionovaný stacionář pro dospívající.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *