Lektorka

MgA. Vendula Ježková, Ph.D.

Vzdělání

 • 2008 – 2016 
  Ph.D. (tvůrčí umění, herecká tvorba) Interní doktorandka, lektorka herecké propedeutiky, asistentka hereckého ateliéru Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
 • 2002 – 2006 
  MgA. (činoherní herectví) Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
 • 2004 
  Stáž na Filmové škole v polské Lodži (činoherní a filmové herectví) Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera

Zkušenosti

 • Spolupráce s Psychosomatickou klinikou, Praha 6 – dramaterapie.
 • Vedení kurzu herectví v Divadle pod Palmovkou.
 • Herecké hostování – Divadlo Husa na provázku, Divadlo pod Palmovkou.
 • Komunikace s medii v oblasti kulturní PR.
 • 6-letá pracovní zkušenost v komerční sféře, intenzivní práce s lidmi, obchodní vyjednávání – mezinárodní obchod, tuzemsko B2B, B2C, strategie win-win.
 • Vedení semináře na JAMU – filmová technika herectví.
 • Vedení semináře na JAMU – herecká propedeutika.

Absolvované kurzy a workshopy

 • Alexej Levinskij – biomechanická cvičení V. Mejercholda
 • Viliam Dočolomanský – scénický tanec
 • Václav Martinec – exprese těla, propojení dechu, hlasu a pohybu
 • Zoja Mikotová – scénická metafora tělem
 • Sumako Koseki – japonský tanec butó
 • Teresa Nawrot – herecká technika J. Grotowského
 • Mariusz Gołaj – vokální techniky Gardzienice vycházející z J. Grotowského
 • Ctibor Turba – comedie dell atre, práce s maskou
 • Ivan Vyskočil – dialogické jednání