Kurz K3 – kreativita – komunikace – kooperace

Max. 15 osob

Přednáška o kreativitě může obohatit naše vědomosti, my se ovšem vydáme cestou aplikované kreativity. Vhodně sestavená cvičení dokáží, že v každém z nás dřímá kreativní potenciál, o kterém jsme doteď nevěděli.

Nenásilnou a zábavnou formou budeme pracovat na zlepšení měkkých dovedností, jako je například komunikace, interakce, inovativní myšlení, spolupráce, aktivní přístup, hledání tvůrčích řešení.

Jak toho docílíme? Odhalíme tajemství principu „ano a…“, tedy přijetí a následné rozvíjení nabídky, který je klíčem k zájmu a otevřenosti. Nahlédneme do zákonitostí akce a reakce, asociativních řad, které překračují rámec logiky a pohybují se na poli divergentního myšlení. Kreativita nechybuje, plodí myšlení “outside the box”, ovšem ne “out of topic”.

Cíl: zlepšení pracovních výsledků, motivace, komunikačních dovedností, sebejistoty, komunikace na pracovišti a kreativního přístupu k zadaným úkolům.

Důležitou součástí je průběžná zpětná vazba v rámci jednotlivých cvičení.

Tento kurz nabízím ve dvou variantách:

  • Jednodenní intenzivní workshop (např. 9–17 hod.)
  • Dlouhodobý kurz 6x 1,5 hod