Firemní workshopy

Střídáme povolání stále častěji. Kdysi byla rozumná doba pět let, potom dva roky, dnes je to často méně než rok. 

Velká nabídka pracovních příležitostí umožnila zaměstnancům odcházet i ve chvíli, když se v práci necítí dobře. Ne kvůli náplni práce, ne kvůli šéfovi. Prostě proto, že si nesedli s kolegy. Mnozí z nich vyrůstali profesně, nebo i osobně v bublině – a v práci najednou potkají úplně odlišné kolegy.

Naše kurzy vám pomohou tyto mezigenerační i mezikulturní rozdíly překonat. A navíc, jakoby mimochodem, rozvinete v týmu kreativitu a zlepšíte prezentační dovednosti.

Všechny kurzy připravujeme na míru vašim týmům. Ozvěte se a najdeme pro vás rychle řešení. Kurs rádi uděláme už od tří zaměstnanců.

Kurzy začínáme cvičením a etudami, které rozvíjí jednání. Naučíme se, jak si osvojit tělo jako nástroj pro sebevyjádření (fyzicky nenáročné a civilní cvičení – žádná pantomima nebo gymnastika). Budeme rozvíjet gestus těla – hraní tělem. Zaměříme se také na propojení dechu, hlasu a pohybu. Naučíme se pracovat s osou těla.

Paralelně se budeme věnovat improvizovaným etudám, pomocí kterých se rozvíjí herecké sebevědomí, bytí na jevišti a během kterých prozkoumáte vlastní tvůrčí potenciál.

Proces se podobá například koučinku, nebo i skupinové terapii.

Po cvičeních a etudách nás čeká zpětná vazba, která inspiruje a je podnětem k další tvorbě. 

Celý proces probíhá v pohodové atmosféře s vzájemnou důvěrou a respektem všech zúčastněných.

Petr Mentberger, Cinesco

Vendulu jsme si zprvu najali na úpravu prezentování našich služeb, díky její profesionalitě a zkušenostem z oblasti divadla jsme se rozhodli spolupracovat i v dalších oblastech komunikace a vystupování.
Kurzy předčili naše očekávání a jsme rádi, že jsme mohli spolupracovat na zlepšení naší firemní komunikace. Vřele bychom je doporučili všem, kteří na denní bázi komunikuji s klienty,
ale současně i těm, kteří chtějí zlepšovat efektivitu týmu a firemní kulturu.

Nabídka workshopů:

Komunikační a prezentační dovednosti Existují obecné rady a návody, jak si osvojit komunikační a prezentační dovednosti, ale to, co je nejzásadnějším faktorem, je naše vlastní individualita. Využít svých schopností a nesnažit se „být tím, kým nejsem“ je klíčem k úspěchu sebeprezentace.

Teambuilding Hra – nápodoba – mimese je nejsilnějším nástrojem sdílení, které lidstvo od pradávna praktikuje. Při hraní jde o zábavu především. Cvičení jsou tak zábavná, že si ani nevšimnete, že se celý den učíte a rozvíjíte.

Kurz K3 – kreativita – komunikace – kooperace Nenásilnou a zábavnou formou budeme pracovat na zlepšení měkkých dovedností, jako je například komunikace, interakce, inovativní myšlení, spolupráce, aktivní přístup, hledání tvůrčích řešení.